Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Tespis trainer [elektronický dokument] : Five practice tests with answers. / Snezhanka Anastassova ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. ACB Textbook for Students of Life Science, English for Specific Purposes / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 3. ACB Tests your reading skills: A handbook for science doctoral students / Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová, Barbara Kordíková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 4. AFC Pilotný projekt zvýšenia jazykových kompetencií ako predpoklad pre absolvovanie odbornej jazykovej prípravy študentov 1. stupňa VŠ a zvýšenie kvalifikačného potenciálu doktorandov / Jarmila Cihová
  In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU. - ISBN 80-7044-818-0. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. - S. 43-46
 5. AFC Internationalisation and its impact on language dynamics / Jarmila Cihová
  In: Text and Context: The movement of Language. - ISBN 9986-19-789-9. - Kaunas : Vilnus University Press, 2005. - S. 87-90
 6. AFD Učebnica ESP pre študentov prírodných vied / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Communications on the edge of the Millenniums, Linguistic section, 10th internatrional scientific conference. - ISBN 80-7100-534-7. - Žilina : EDIS, 1998. - S. 53-55
 7. AFD O “environmentálnej“ terminológii a o príprave anglicko-slovenského environmentálneho slovníka / Jarmila Cihová
  In: Zakladajúca konferencia Slovenskej terminologickej siete. - Bratislava : [s.n.], 2007. - Nestr. [3 s.]
 8. AFD Cloned Babies or How to Make Our Students Talk / Jarmila Cihová
  In: Scientific English - Latin of the Present. 1st Central-European Conference of Science Faculties. - ISBN 80-223-1842-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 8-9
 9. AFD Ako zvýšiť úroveň ovládania anglického jazyka / Jarmila Cihová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3984-5. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 60-73 [CD-ROM]
 10. AFD English for Chemistry Students / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Cudzie jazyky komunikatívne, efektívne, kvalifikovane. - ISBN 80-7097-571-7. - Košice : UPJŠ, 2004. - S. 41-42
 11. AFD Feel like learning... ? / Jarmila Cihová, Tatiana Hrivíková
  In: Are there still new ways in the art of ELT. - ISBN 80-88901-46-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2001. - S. 24-26
 12. AFD Testovanie odbornej angličtiny na školách tretieho stupňa / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2993-8. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 42-47
 13. AFG English for Environmental Studies / Jarmila Cihová
  In: Odborný jazyk na vysokých školách II. (CD ROM). - ISBN 80-213-1468-0. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. - S. 33-34
 14. BAB Slovensko-anglický a anglicko-slovenský prekladový slovník z krajinnej ekológie / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 15. BAB Kľúč do sveta : švédčina. / Jarmila Cihová, Ladislav Trup
  Bratislava : Kniha-spoločník, 2006
 16. BAB Anglicko-slovenský a slovensko anglický slovník environmentálnych termínov [elektronický zdroj] : . / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 17. BCI Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students / Catherine Dimmock-Benko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 18. BCI English for Biology Students / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 19. BCI English for Environmental Studies / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 20. BCI English for Students of Earth Sciences / Štefánia Dugovičová, Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová
  Bratislava : Geo-grafika, 2014
 21. BCI Angličtina pre biológov / Jarmila Cihová, Ľubica Slobodníková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2003
 22. BCI Angličtina pre environmentalistov / Jarmila Cihová, Martin Dinga
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2003
 23. BCI Angličtina pre geológov a geografov / Štefánia Dugovičová, Jarmila Cihová, Ingrid Waters-Ostrožlíková
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2003
 24. BCI English for Biology Students / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University, 2009
 25. BCI Angličtina pre študentov chémie / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 26. BCI English for Environmental Studies / Jarmila Cihová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 27. BCI English for Students of Public Administration Regional Development European Integration / Jana Archlebová ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 28. BCI English for chemistry students / Barbara Kordíková, Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 29. BCI Textbook for Students of Earth Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 30. BCI Textbook for Students of Chemistry, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 31. BCI Textbook for Double Major Students of Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová ... [et al.]
  Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000
 32. CAB Človek ako dar (Bettie B. Youngsová) / prekl. Jarmila Cihová
  Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000
 33. CBB Násilie, Za hranice mýtu krásy / prekl. Jarmila Cihová
  In: Mýtus krásy (Naomi Wolf). - ISBN 80-85549-15-8. - Bratislava : Aspekt, 2000. - S. 249-330
 34. CBB Severná Amerika / prekl. Jarmila Cihová
  In: Čarovný svet. - ISBN 80-88983-08-8. - Bratislava : Reader's Digest Výber, 2000. - S. 280-359
 35. DAI Anglicizmy v environmentálnych textoch Európskej únie / Jarmila Cihová
  Bratislava : [s.n.], 2009
 36. EAJ Almanach vedomostí / prekl. Juraj Šebesta ...[et al.]
  Bratislava : Reader´s Digest Výber, 2003
 37. EAJ Zbavte sa bolesti : Sprievodca novými i tradičnými metódami zmierňovania a liečby bolesti. / prekl. Beata Baranová, Tatiana Búbelová, Jarmila Cihová
  Bratislava : Reader´s Digest Výber, 2002
 38. EAJ Liečime sa s prírodou / prekl. Jarmila Cihová, Jaroslav Hochel
  Bratislava : Reader´s Digest Výber, 2001