Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


 1. ADC Microdistributions of stoneflies of the High Tatra montane streams / Iľja Krno, Jana Ciceková, Andrea Rúfusová
  In: Open Life Sciences [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 1 (2015), s. 224-235 [online]
 2. ADC Vertebral comparative anatomy and morphological differences in anguine lizards with a special reference to Pseudopus apodus / Andrej Čerňanský ... [et al.]
  In: Anatomical record. - Roč. 302, č. 2 (2019), s. 232-257
 3. ADF Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak forests in the Malé Karpaty Mts (W Slovakia) / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 24, Suppl. 2 (2005), s. 102-112
 4. ADM Community structure, life histories and secondary production of stoneflies in two small mountain streams with different degree of forest cover / Pavel Beracko ... [et al.]
  In: Journal of Limnology. - Vol. 75, No. 1 (2016), s. 169-179
 5. AEC Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: Contributions to Soil Zoology in Central Europe, Vol. 3. - ISBN 978-80-86525-13-6. - České Budějovice : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. - S. 29-32
 6. AFD Anatómia chrbtice druhu Pseudopus apodus (PALLAS, 1775) (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 978-80-89238-16-3. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 66-68
 7. AFD Morfológia komplexu atlas - axis u druhov Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) a Pseudopus apodus (Pallas, 1775) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 382-385
 8. AFD Morfologické rozdiely medzi stavcami vybraných druhov čeľadí skupiny Anguimorpha (Fuerbringer, 1900) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 120-125
 9. AFG Porovnávacia anatómia postkraniálneho skeletu druhu Pseudopus apodus (Pallas, 1775) a fylogenetické vzťahy zástupcov podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Herpetologické informace. - Roč. 12, č. 1 (2013), s. 6-7
 10. AFG Soil mites (Acarina, Mesostigmata) of the oak-hornbeam forest in NR Katarínka (SW Slovakia) / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: 9th Central European Workshop on Soil Zoology. - České Budějovice : ČSAV, 2007. - S. 19
 11. AFH Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát / Jana Ciceková, Peter Fenďa
  In: 13. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2007. - S. 9
 12. AFH Využitie poznatkov morfológie rebier druhu Pseudopus apodus (Squamata, Anguidea) pri skúmaní a determinácii recentných a fosílnych zástupcov podčeľade Anguinae / Jana Ciceková
  In: 15. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2009. - S. 16
 13. AFK Morphology of the atlas-axis complex of Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) and Pseudopus apodus (Pallas, 1775) / Jana Ciceková
  In: Zoologické dny Praha 2010. - ISBN 978-80-87189-07-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010. - S. 46-47
 14. AFK Morfologické rozdiely medzi stavcami chrbtice u druhu Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 46
 15. GII Život v stojatých vodách : Temporálna fauna. / Eva Bulánková, Jana Ciceková
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013