Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

List of employees of a university-wide central database of persons.

Each employee can himself change the phone number, room, job description and website. (The link is on the slovak page.)


 1. ADC Microdistributions of stoneflies of the High Tatra montane streams / Iľja Krno, Jana Ciceková, Andrea Rúfusová
  In: Open Life Sciences [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 1 (2015), s. 224-235 [online]
 2. ADC Vertebral Comparative Anatomy and Morphological Differences in Anguine Lizards With a Special Reference to Pseudopus apodus / Andrej Čerňanský ... [et al.]
  In: The Anatomical Record. - Roč. 302, č. 2 (2019), s. 232-257
 3. ADF Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak forests in the Malé Karpaty Mts (W Slovakia) / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 24, Suppl. 2 (2005), s. 102-112
 4. ADM Community structure, life histories and secondary production of stoneflies in two small mountain streams with different degree of forest cover / Pavel Beracko ... [et al.]
  In: Journal of Limnology. - Vol. 75, No. 1 (2016), s. 169-179
 5. AEC Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak-hornbeam forest in NR Katarínka, Southwest Slovakia / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: Contributions to Soil Zoology in Central Europe, Vol. 3. - ISBN 978-80-86525-13-6. - České Budějovice : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. - S. 29-32
 6. AFD Anatómia chrbtice druhu Pseudopus apodus (PALLAS, 1775) (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 978-80-89238-16-3. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 66-68
 7. AFD Morfológia komplexu atlas - axis u druhov Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) a Pseudopus apodus (Pallas, 1775) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 382-385
 8. AFD Morfologické rozdiely medzi stavcami vybraných druhov čeľadí skupiny Anguimorpha (Fuerbringer, 1900) / Jana Ciceková
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 120-125
 9. AFG Porovnávacia anatómia postkraniálneho skeletu druhu Pseudopus apodus (Pallas, 1775) a fylogenetické vzťahy zástupcov podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Herpetologické informace. - Roč. 12, č. 1 (2013), s. 6-7
 10. AFG Soil mites (Acarina, Mesostigmata) of the oak-hornbeam forest in NR Katarínka (SW Slovakia) / Peter Fenďa, Jana Ciceková
  In: 9th Central European Workshop on Soil Zoology. - České Budějovice : ČSAV, 2007. - S. 19
 11. AFH Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát / Jana Ciceková, Peter Fenďa
  In: 13. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2007. - S. 9
 12. AFH Využitie poznatkov morfológie rebier druhu Pseudopus apodus (Squamata, Anguidea) pri skúmaní a determinácii recentných a fosílnych zástupcov podčeľade Anguinae / Jana Ciceková
  In: 15. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2009. - S. 16
 13. AFK Morphology of the atlas-axis complex of Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) and Pseudopus apodus (Pallas, 1775) / Jana Ciceková
  In: Zoologické dny Praha 2010. - ISBN 978-80-87189-07-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010. - S. 46-47
 14. AFK Morfologické rozdiely medzi stavcami chrbtice u druhu Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Squamata, Anguidae) / Jana Ciceková
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 46
 15. GII Život v stojatých vodách : Temporálna fauna. / Eva Bulánková, Jana Ciceková
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2013