Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


Mgr. Gabriela Klimešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL/x, external)

Mgr. Alexander Kmeť

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)

Mgr. Danica Korábová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
technik
Telephone
02/602 96 451
Room
CH2-215

Mgr. Milica Križanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Publications

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 327
Room
CH2-221
Publications

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 314
Room
CH2-218B
Publications

Mgr. Natália Molnárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
referent v administratíve, i. n.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 331
Room
CH2-218A
Publications

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent
Telephone
02/602 96 331
Room
CH2-218A
Publications

Mgr. Eva Paulisová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent