Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

PhD. Students


  1. AFD Zisťovanie vhodnosti rôznych spôsobov vyučovania pri sprístupňovaní učiva o anorganických pigmentoch / Lenka Kramarová, Jana Chrappová
    In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1255-1260 [print]