Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff


Mgr. Milica Križanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 327
Room
CH2-221
Publications

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 314
Room
CH2-218B
Publications

Mgr. Natália Molnárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
referent v administratíve, i. n.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 331
Room
CH2-218A
Publications

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 331
Room
CH2-218A
Publications

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 313
Room
CH2-220
Publications

Mgr. Dominik Šmida

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
PhD Student (2.dDBL, daily)

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 327
Room
CH2-221
Publications

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 610
Room
CH2 - 114
Publications