Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (1.dMLB_NiU, daily)

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 724
Room
G-29
Publications

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (3.dMLB_BMC, daily)
Publications

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 652
Room
B2-220
Publications

Mgr. Jarmila Bíla

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (1.dMLB/x, external)

Mgr. Veronika Bugárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (1.dMLB_UMB, daily)

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 594
Room
B2-212
Publications

Mgr. Viera Cimová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
PhD Student (5.dMLB, daily)
Publications

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 639
Room
B2-204
Publications