Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Adriána Dusíková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dBTL

Mgr. Jozef Džubara

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_BMC

Mgr. Peter Đurovka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB/x

doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent
+421 2 9014 2050

Mgr. Natália Forgáčová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB/x

Mgr. Dominika Galová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UMB

doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent
+421 2 9014 9649

Mgr. Alena Hajduchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik
+421 2 9014 9454

Mgr. Alena Hajduchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
lektor

RNDr. Marietta Hakarová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL_CHU
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page