Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Adam Achs

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Alföldiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Mgr. Michal Andrezál

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9594

Neha Basheer

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_NiU

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9724

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník
+421 2 9014 2051

Mgr. Andrej Bitala

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_BMC

Mgr. Alexandra Burdová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB
[1] 2 3 ... Next page Last page