Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity

doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2049

Mgr. Zuzana Tóthová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UZO

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9453

RNDr. Silvia Vávrová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9723

Mgr. Stanislav Voško

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB

Mgr. Terézia Vrábľová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB/x

Mgr. Gabriel Zorkócy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL/x

Mgr. Silvia Žarnovičanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_UMB

Darina Žitná

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9586
First page Previous page ... 7 8 [9]