Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Andrej Poljovka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_UMB

Mgr. Sára Porubská

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_NiU

Mgr. Matúš Prívara

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB/x

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity

Bc. Oliver Ripka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Tomáš Sládeček, MSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB/x

Mgr. Sabína Strapcová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

Mgr. Eva Struhárňanská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2130

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2052
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 Next page Last page