Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Evelína Kalocsaiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
5.dMLBx_UMB

Bc. Ihar Karatkevich

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
lab.-technický pracovník USCCCORD

Mgr. Nikola Klištincová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UMB

Mgr. Diana Knoblochová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UZO

Mgr. Eva Kocianová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent

Alica Kollárová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
lab.-technický pracovník
+421 2 9014 9656

RNDr. Ľubica Kormanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent

doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent
+421 2 9014 2131

Bc. Alexandra Křížová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
lab.-technický pracovník USCCCORD
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page