Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Li Sheng Chien

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

Mgr. Michal Kajsik, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9151

Ing. Evelína Kalocsaiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLBx_UMB

Bc. Ihar Karatkevich

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Nikola Klištincová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UMB

Mgr. Vanda Klöcklerová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
5.dMLB_UZO

Mgr. Diana Knoblochová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UZO

Mgr. Eva Kocianová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Alica Kollárová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9656
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page