Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Miroslav Dolník

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9639

doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Andrej Durgala

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_NiU

RNDr. Adriána Dusíková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Mgr. Jozef Džubara

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC

Mgr. Peter Đurovka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB/x

doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2050

Mgr. Natália Forgáčová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB/x

Bc. Kristína Fülleová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page