Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2051

Mgr. Andrej Bitala

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_BMC

Bc. Emma Buchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Alexandra Burdová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

Mgr. Peter Cilík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL/x

Mgr. Klaudia Čepčeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB

Mgr. Johana Dlapová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB

Mgr. Johana Dlapová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Miroslav Dolník

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page