Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

  1. AFL Charakteristika rastlín regenerujúcich z listov Drosera rotundifolia L. po transformácii s Agrobacterium tumefaciens alebo A. rhizogenes / Alžbeta Blehová ... [et al.]
    In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 132