Staff

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 420
Room
B2-409
Publications

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 478
Room
B2-405
Publications

doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 404
Room
B1-426
Publications

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 257
Room
B1 429
Publications

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 257
Room
B1429
Publications

Edita Kohýlová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 422
Room
B2-407

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 324
Room
B2 400
Publications

prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 477
Room
B2-403
Publications

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 324
Room
B2-400
Publications

Mgr. Kristína Švolíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 324
Room
B2-400
Publications