Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ACB Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín / Karol Mičieta ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. ADC Expansion and aerobiology of Ambrosia artemisiifolia L. in Slovakia / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 23, No. 1 (2016), s. 64-70
 3. ADC Changes in presence of alien species in the ruderal vegetation of a representative ecosystem in a major city over 30 years: a case study from Bratislava / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - Vol. 86, No. 1 (2017), s. 3538-3538
 4. ADC Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae [elektronický dokument]. - Roč. 88, č. 2 (2019), s. [1-13], Art. no.3621 [print]
 5. ADC Intradiurnal variation of predominant airborne fungal spore biopollutants in the Central European urban environment / Jana Śčevková ... [et al.]
  In: Environmental Science and Pollution Research. - Roč. 26, č. 33 (2019), s. 34603-34612
 6. ADF Revízia morfologickej terminológie, 1. Výbežky / Michal Hrabovský, Zuzana Randáková
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 127-139
 7. ADF Expanzívny druh Sambucus ebulus v asociácii Sambucetum ebuli v Bratislave / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 56-64 [print]
 8. ADF Morfológia, taxonómia a menoslovie paliem (Arecaceae) / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Ján Kliment
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 141-158
 9. ADF Rozšírená terminológia pre korunu a súkvetie čeľade Asteraceae / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 125-134
 10. AED Classification of fruits of vascular plants - news in morphology and Slovak nomenclature / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 52. - ISBN 978-80-223-4453-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71-83
 11. AED Proposal of Slovak names for phylogenetic classification of Lycopodiophytes, Monilophytes and Gymnosperms / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 51. - ISBN 978-80-223-4280-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 3-7
 12. AED The occurrence of an invasive species Ambrosia artemisiifolia in Slovakia in the years 2008-2014 / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 49. - ISBN 978-80-223-3811-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 9-12
 13. AED Let ́s go to the field. Botanical exkursion 3 / Soňa Jančovičová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 39-56
 14. AED A rhipidum is not a cyme Short communication / Michal Hrabovský
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 57-59
 15. AED New findings of the common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in Slovakia in the year 2017 / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 53. - ISBN 978-80-223-4687-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 25-27
 16. AED Proposal of Slovak names for angiosperm phylogeny group classification of flowering plants: APG IV / Michal Hrabovský, Eva Zahradníková, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 51. - ISBN 978-80-223-4280-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 9-21
 17. AED Status of hermaphroditic plants in slovak morphological terminology / Silvia Kubalová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 3-6
 18. AED Review of the taxonomic concepts of the invasive species Ambrosia artemisiifolia L. as the basis for the evaluation of variability of this species in Europe / Michal Hrabovský, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 9-13
 19. AED Alien taxa of vascular plants of the urban ecosystem of the selected area of Bratislava city, municipal part Karlova Ves / Alena Rendeková ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 50. - ISBN 978-80-223-4082-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 35-42
 20. AFD Súčasné rozšírenie vybraných liečivých rastlín z čeľadí Lamiaceae a Asteraceae na území Hornej Oravy / Lenka Puchľová, Michal Hrabovský
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 620-624 [CD-ROM]
 21. AFD Adaptive scanning of diverse heritage originals like synagogue interior, empty rare papers or herbarium Iitems from the 19th century / Róbert Bohdal ... [et al.]
  In: Aplimat 2019 : 18th conference on Applied mathematics proceedings. - ISBN 978-80-227-4884-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019. - S. 72-82
 22. AFD Zmeny v rastlinnom spoločenstve Festuco pallentis-Caricetum humilis Sillinger 1930 corr. Gutermann et Mucina 1993 na Devínskej Kobyle / Ján Miškovic ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 482-486 [CD-ROM]
 23. AFD Fytoindikácia zmien ekogenotoxicity prostredia pod vplyvom výstavby rýchlostnej cesty R1 a priemyselnej výroby v okolí Horných Opatoviec pomocou Tradescantia MCN testu / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 605-608 [CD-ROM]
 24. AFD Fytoindikácia ekogenotoxicity testom peľovej abortivity na území národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 600-604 [CD-ROM]
 25. AFD Druhové bohatstvo v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách na troch lokalitách na západnom Slovensku / Ján Miškovic ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 487-492 [CD-ROM]
 26. AFH Test abortivity peľu indikátorov miestnej flóry v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v mestských aglomeráciách / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. - ISBN 978-80-552-2032-1. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019. - S. 21-21
 27. AFH Revízia morfologickej terminológie pre zloženie rastlinných orgánov v púčikoch / Michal Hrabovský
  In: Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-2032-1. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019. - S. 35-35 [print]
 28. BDF Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Kultúra slova. - Roč. 53, č. 4 (2019), s. 219-226
 29. BDF Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín / Michal Hrabovský, Ján Kliment, Diana Guričanová
  In: Kultúra slova. - Roč. 53, č. 3 (2019), s. 151-159
 30. BDF Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín / Michal Hrabovský, Ján Kliment, Dana Guričanová
  In: Kultúra slova. - Roč. 53, č. 2 (2019), s. 80-90
 31. BDF Rodová homonymia v slovenskom odbornom botanickom menosloví a jej riešenie / Ján Kliment ... [et al.]
  In: Kultúra slova. - Roč. 53, č. 6 (2019), s. 335-341
 32. BDF Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Kultúra slova. - Roč. 53, č. 5 (2019), s. 270-278