Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

 1. ADC Annual pollen spectrum variations in the air of Bratislava (Slovakia): years 2002-2009 / Jana Ščevková ... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 26, No. 4 (2010), s. 277-287
 2. ADC Influence of airborne pollen counts and length of pollen season of selected allergenic plants on the concentration of sIgE antibodies on the population of Bratislava, Slovakia / Jana Ščevková ... [et al.]
  In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 22, No. 3 (2015), s. 451-455
 3. ADC Expansion and aerobiology of Ambrosia artemisiifolia L. in Slovakia / Michal Hrabovský ... [et al.]
  In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 23, No. 1 (2016), s. 64-70
 4. ADC Genotoxic assessment of selected native plants to deferentially exposed urban ecosystems / Andrea Pogányová, Karol Mičieta, Jozef Dušička
  In: Environmental Science and Pollution Research [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 9 (2019), s. 9055-9064 [print]
 5. ADC The effects of recent changes in air temperature on trends in airborne Alternaria, Epicoccum and Stemphylium spore seasons in Bratislava (Slovakia) / Jana Ščevková... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 32, No. 1 (2016), s. 69-81
 6. ADC Diurnal variation in airborne pollen concentration of six allergenic tree taxa and its relationship with meteorological parameters / Jana Ščevková... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 31, No. 4 (2015), s. 457-468
 7. ADC Pollen-monitoring: between analyst proficiency testing / B. Sikoparija ... [et al.]
  In: Aerobiologia. - Vol. 33, No. 12 (2017), s. 191-199
 8. ADF Fotoindikácia a monitoring ekogenotoxicity v blízkosti diaľnic a dopravných komunikácií / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, Suppl. 1 (2011), s. 215-218
 9. ADF Mokraďné vegetácie rybníkov pod Rakytovcom (Stupava, Malé Karpaty Mts.) / Katarína Mišíková ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 221-229
 10. ADF Tradescantia peľový test abortivity v detekcii ekogenotoxickej deteriorizácie životného prostredia / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 1 (2012), s. 72-75
 11. ADF Porovnanie perzistujúcej a aktuálnej ekogenotoxicity v okolí priemyslových komplexov s použitím bioindikátorov miestnej flóry / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 1 (2012), s. 44-48
 12. ADM Ageing of trees: Application of general ageing theories : Review / Eva Brutovská ... [et al.]
  In: Ageing Research Reviews. - Vol. 12, No. 4 (2013), s. 855-866
 13. ADN Aeropalynological aspects in the detection of the quality of air in Bratislava / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 32, No. 1 (2013), s. 39-53
 14. AEC Woody plants in indication and monitoring of ecogenotoxicity in urban agglomeration / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Environmental changes and biological assessment IV. - ISBN 978-80-7368-451-8. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008. - S. 70-74
 15. AED Pollen concentration in the air of Bratislava (Slovakia): a comparison study from the two pollen monitoring stations / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 47. - ISBN 978-80-223-3332-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 39-49
 16. AED Let ́s go to the field. Botanical exkursion 3 / Soňa Jančovičová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 39-56
 17. AED Aspekty populačnej senzitivity drevín na genotoxické vplyvy v prostredí / Karol Mičieta, Katarína Kunová, Jozef Dušička
  In: Populačná biológia rastlín 6. - ISBN 80-967883-7-X. - Bratislava : SEKOS, 2000. - S. 113-119
 18. AED Porovnanie frekvencie populačnej a indikačnej variability peľu brezy ako markéra populačnej a indikačnej variability drevín / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Populačná biológia rastlín 8. - ISBN 80-968901-1-5. - Zvolen : SEKOS, 2004. - S. 173-177
 19. AED Aerobiological analysis of airborne pollen and fungal spore fall in Bratislava in 2015 / Jana Ščevková, Jozef Dušička, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 50. - ISBN 978-80-223-4082-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 3-8
 20. AED Validation of the method of bioindication ecogenotoxicity in situ conditions on example of the species Robinia pseudoacacia L. / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 15-20
 21. AED Evaluation of ecogenotoxic deterioration of the environment near the city Žiar nad Hronom / Andrea Pogányová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 48. - ISBN 978-80-223-3561-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 21-25
 22. AFC Divorastúca flóra v indikácii eko- a genotoxicity v podmienkach in situ / Karol Mičieta, Miroslav Mišík, Jozef Dušička
  In: Ekoanalytika 2001. Testy toxicity. - ISBN 80-7080-425-4. - Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2001. - S. 132-136
 23. AFC Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity in situ dopravných emisii v Bratislave / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Ovzduší 2009. - ISBN 978-80-210-4829-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 120-124
 24. AFC Fytoindikácia ekogenotoxicity agrotechnologických postupov / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Koloman Dienes
  In: 32. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti. - ISBN 978-80-7013-496-2. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnickych oborů, 2009. - S. 57-60
 25. AFC Arabidopsis thaliana - test v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podmienkach in situ / Karol Mičieta, Anita Érsek, Jozef Dušička
  In: 33. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím. - ISBN 978-80-7013-520-4. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych oborů, 2010. - S. 29-31
 26. AFD Woody Plants in Evaluation of Ecogenotoxicity and Quality of the Environment in the Surroundings of Industrial Complexes / Karol Mičieta, Eva Brutovská, Jozef Dušička
  In: Settlement - Park - Landscape V. - ISBN 978-80-552-0540-3. - Nitra : SPU, 2011. - S. 341-351
 27. AFD Lokálna dendroflóra v detekcii monitoringu ekogenotoxicity v okolí priemyselného komplexu Slovnaftu Bratislava za posledných dvadsať rokov / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Priemyselná toxikológia '08. - ISBN 978-80-227-2877-5. - Bratislava : STU, 2008. - S. 125-130
 28. AFD Význam arborét v indikácii a evaluácii genotoxickej deteriorozácie genofondu drevín / Karol Mičieta, Jozef Dušička
  In: Arboréta premenlivosť a introdukcia drevín. - ISBN 80-88853-34-6. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2000. - S. 87-91
 29. AFD Detection of the ecogenotoxic impact of the polluted environment on the rare and endangered plant species / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-1-6. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2009. - S. 29-32
 30. AFD Detection of the ecogenotoxicity impact of agrotechnologies on the native vegetation on the example of the Nature Reserve Mostová / Koloman Dienes ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-1-6. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2009. - S. 33-36
 31. AFD Fytoindikácia ekogenotoxicity odpadu z generátorového plynu, úložisko Kalinovo / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2010. - S. 91-96
 32. AFD In situ fytoindikácia genotoxicity priemyselných záťaží / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Technika ochrany prostredia TOP 2011. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3519-3. - Bratislava : STU, 2011. - S. 259-264
 33. AFD Využitie peľovej abortivity miestnej flóry ako indikátora ekogenotoxicity v okolí Chemko Strážske / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2012. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3722-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 207-211
 34. AFD Deteriorizácia genómov drevín vplyvom ich starnutia a ekogenotoxicity prostredia a rozlišovanie týchto vplyvov / Eva Brutovská ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2012. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3722-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 183-187
 35. AFD Local flora in the detection and monitoring of ecogenotoxicity in the vicinity of motorways and highways / Karol Mičieta, Gustáv Murín, Jozef Dušička
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970017-5-9. - Bratislava : Cancer Research Institute, 2008. - S. 15-18
 36. AFH Test abortivity peľu indikátorov miestnej flóry v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v mestských aglomeráciách / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. - ISBN 978-80-552-2032-1. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019. - S. 21-21
 37. AFH Native flora in Bratislava: monitoring of ecogenotoxicity at selected industrial sites / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Bilateral Czech and Slovak Meeting Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava: Cancer Research Institute of the SAS, 2017. - S. 35
 38. AFH Retrospective monitoring ecogenotoxicity of environment of the Bratislava center by native of local flora / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Bilateral Czech and Slovak Meeting Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava: Cancer Research Institute of the SAS, 2017. - S. 34
 39. AFH Phytoindication of the ecogenotoxic effects of vehicle emissions using abortio test with native flora in urban agglomerationse / Karol Mičieta, Jozef Dušička, Gustáv Murín
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-2]
 40. AFH Genomic diversity of modular organisms in relation to the genotoxic load of the environment / Eva Zahradníková, Jozef Dušička, Karol Mičieta
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 44
 41. AFH Detection of the influence of motorways on the genomic instability of the local flora / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-5-4. - Bratislava : Cancer Research Institute, SAV, 2011. - S. 30-34
 42. AFH Phytoindication of ecogenotoxicity in the proximity of Chemko Strážske / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80970128-8-5. - Bratislava : SAV, 2013. - S. 15-17
 43. BDF Sledovanie alergénnych rastlín v okolí Bratislavy / Jozef Dušička ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 12-15 [online]
 44. BEE Mikrosporogenéza vyšších rastlín v bioindikácii ekogenotoxicity motorových emisií / Andrea Sámelová ... [et al.]
  In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. - ISBN 978-80-7013-568-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. - S. 103-105
 45. DAI Aeropalynológia drevín v intraviláne Bratislavy s aspektom na indikáciu genotoxicity prostredia / Jozef Dušička; školiteľ Karol Mičieta
  Bratislava : [s.n.], 2014