Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ajay Kumar

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (3.dBOT_CBR, daily)

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/544 15 603
Room
Herbar 30
Publications

Mgr. Michaela Michalková

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (2.dBOT_CBR, daily)

Mgr. Martina Michalová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (2.dBOT, daily)

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár - 24
Publications

Mgr. Ján Miškovic, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbar-25
Publications

Mgr. Alena Rendeková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Vasilii Shapkin

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (2.dBOT_CBR, daily)

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 29
Publications

Mgr. Kristína Šípošová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (4.dBOT_CBR, daily)
Publications