Publications

(kópia 1)

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 472
Room
B2-427
Publications

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 505
Room
B2-426a
Publications

RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 473
Room
B2 440
Publications

prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 567
Room
B2-426
Publications

RNDr. Darina Falbová

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
PhD Student (4.dEKL, daily)
Publications

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

RNDr. Mária Kondeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
PhD Student (2.dEKL, daily)
Publications

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 566
Room
B2-425
Publications

Michal Poljak

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 474
Room
B2-441