Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. František Golais, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9487