Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Iveta Bencová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Odd. vedeckovýsk. č. a doktorand. štúdia

odborný referent

+421 2 9014 9699