Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Veronika Vaňová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB_BMC-19

Mgr. Viktor Varga

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dBTL

Mgr. Viktor Varga

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Jarmila Vargová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Jarmila Vargová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB/x-19

Mgr. Jarmila Vargová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Ondrej Vargovčík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
2.dEKL

Antonia Varjassyová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
zamestnanec v zberni bielizne

Bc. Silvia Váryová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Referát BOZP a PO
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9752

Mgr. Zuzana Vašková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT
First page Previous page ... 96 97 [98] 99 100 ... Next page Last page