Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9464

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

MSc. Mohammad Adnan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Ing. Karolína Adzimová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
1.dIGH/x

Hamid Afzali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dFGG_GGU

MSc. Kishan Aherwar

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
4.dTES

Waqar Ahmad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Adam Achs

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC
[1] 2 3 ... Next page Last page