Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9700

Mgr. Katarína Reichwalderová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
5.dGEN/x

Mgr. Igor Remák, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
0904 492 940

Mgr. Alena Rendeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Michal Repiský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný zamestnanec

Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9163

Mgr. Ivana Rokytová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
6.dFZE_BMC

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9419

Alexandra Rosypalová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

M.Sc. Mrinmoy Roy, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page