Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Simona Sulis

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra antropológie
2.dBLG

Ing. Pavol Sulo, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9611

RNDr. Ingrid Sveráková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent
+421 2 9014 2120

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
vedúci Laboratória pokročilých materiálo
+421 2 9014 2149
+421 2 9014 2159
+421 2 9014 9541

Mgr. Henrich Szabados

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
3.dOGX

Viktor Szabo

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
maliar

Mgr. art. Jana Szabóová Kolesnáč, ArtD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent

Ing. Roman Szücs, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

Mgr. Vladimír Šagát

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
4.dFGG
First page Previous page ... 90 91 [92] 93 94 ... Next page Last page