Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9584

Darina Ševcová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Referát evidencie a správy majetku
sam. odborný referent
+421 2 9014 9687

prof. doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
docent
+421 2 9014 2032

doc. Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
docent
+421 2 9014 9173

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra pedológie
profesor
+421 2 9014 9587

RNDr. Ján Šimunek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9375

Mgr. Mária Šimuneková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik

Mgr. Mária Šimuneková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Odd. vedeckovýsk. č. a doktorand. štúdia
odborný referent po Ing. Šebeňovej
+421 2 9014 9300
First page Previous page ... 92 93 [94] 95 96 ... Next page Last page