Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Martin Šalkovič

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
asistent

Mgr. Michaela Šamulková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
3.dEOZP

Mgr. Filip Šandor, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.
odborný asistent

Mgr. Sára Šardzíková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
4.dMIV

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent
+421 2 9014 2084
2084

RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9399

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
docent
+421 2 9014 2095
02/544 11 541

Ing. Viera Šebeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Referát rozpočtu a financovania
odborný referent
+421 2 9014 2039
First page Previous page ... 91 92 [93] 94 95 ... Next page Last page