Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Sára Šardzíková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
4.dMIV

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent
+421 2 9014 2084
2084

RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9399

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
docent
+421 2 9014 2095
02/544 11 541

Ing. Viera Šebeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Referát rozpočtu a financovania
odborný referent
+421 2 9014 2039

doc. RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent
+421 2 9014 9584

Darina Ševcová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Referát evidencie a správy majetku
sam. odborný referent
+421 2 9014 9687

prof. doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
profesor
+421 2 9014 2032
First page Previous page ... 90 91 [92] 93 94 ... Next page Last page