Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Bc. Ludmila Sojková Zemková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Študijné oddelenie
odborný referent
+421 2 9014 9501

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

M.Sc. Janaki Devi Somasundaram

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
PhD Student (Full-time, 2.dAOX) Inorganic Chemistry

Mgr. Michal Soták

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra antropológie
1.dBLG

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

Mgr. Klára Stankovianska

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
3.dOGX

Ján Stankoviansky

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
vrátnik

RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent
+421 2 9014 9403

Mgr. Marián Stercz

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
4.dIGH/x
First page Previous page ... 88 89 [90] 91 92 ... Next page Last page