Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2059

Mgr. Matúš Žilka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT

Darina Žitná

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik
+421 2 9014 9586

Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2077
02/602 96 324
02/602 96 324
First page Previous page ... 33 34 [35]