Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Darina Žitná

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik
+421 2 9014 9586

Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2077
02/602 96 324
02/602 96 324

Mgr. Robert Žjak

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
1.dIGH/x
First page Previous page ... 108 109 [110]