Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent

MSc. Mohammad Adnan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Waqar Ahmad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Adam Achs

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Alföldiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Mgr. Nikoleta Alchus Laiferová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Mgr. Andrea Andrésová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Andrijková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dMIV

Mgr. Matúš Antal

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC
[1] 2 3 ... Next page Last page