Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent

Mgr. Adam Achs

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Alföldiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Ali Amiri

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC

Mgr. Katarína Andelová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_CEM

Mgr. Michal Andrezál

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB

Mgr. Kristína Andrijková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIV

Mgr. Katarína Babaríková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent
[1] 2 3 ... Next page Last page