Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
výskumný pracovník

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent

Ing. Mária Kopáčová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
4.dALX/x

Mgr. Danica Korábová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
technik
+421 2 9014 9451

Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2109

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent
+421 2 9014 9547

prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
odborný asistent
+421 2 9014 9316

RNDr. Ľubica Kormanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent

doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent

Mgr. Dominik Kostoláni, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent
+421 2 9014 9200
B2-113
First page Previous page ... 44 45 [46] 47 48 ... Next page Last page