Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9232

Ing. Petra Valent

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dEOZP/x

Bc. Dominika Valovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Kristína van der Ploeg

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
referent v administratíve, i. n.

Miroslav Vančo

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
technik, i. n.
+421 2 9014 9292

PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Hilda Vaněková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
1.dDBL

Mgr. Viktória Vanerková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dEOZP

Ing. Veronika Vaňová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dMIV_BMC

Mgr. Ondrej Vargovčík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
3.dEOZP
First page Previous page ... 101 102 [103] 104 105 ... Next page Last page