Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Peter Lešták

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
technik

Mária Lévaiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Mgr. Ádám Lévárdi

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
2.dTPX

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník - dočasne vytvorené
+421 2 9014 9737

Mgr. Jaroslav Levík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CBV

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent
+421 2 9014 9327

Mgr. Ema Lisá

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Monika Lisinovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR_CBR

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9608

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
výskumný pracovník
First page Previous page ... 54 55 [56] 57 58 ... Next page Last page