Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ingrid Áronová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Dr. James Richard Asher, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9543

Başak Güneş Aydemir

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE_CEM

Mgr. Jaroslava Babejová-Kmecová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
2.dPAL

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9294

doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9526

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Barbara Bagiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CBV

Emília Bachanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
+421 2 9014 9337
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page