Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Ali Amiri

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE_BMC

Mgr. Katarína Andelová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_CEM

Mgr. Natália Andelová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_CEM

Mgr. Erik Andrássy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dAEG
+421 2 9014 2174
+421 2 9014 9367

Bc. Samuel Andrejčák

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Michal Andrezál

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB

Mgr. Michal Andrezál

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Apoštolová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekanov pre štúdium, Odd. vedeckovýsk. č. a doktorand. štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9677

Zlata Arnoldová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9570
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page