Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent
+421 2 9014 2103

Mgr. Gabriel Zorkócy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL/x

Mgr. Ingrid Zriniová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_CBV

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.
odborný asistent
+421 2 9014 2104

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent
+421 2 9014 9704

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9181

Mgr. Silvia Žarnovičanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_UMB

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2059

Ing. Peter Židovský

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik IT

Mgr. Matúš Žilka

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT
First page Previous page ... 107 108 [109] 110 Next page Last page