Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

M.Sc. Yilan Zeng

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
2.dEOZP

Inga Zhukova

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX_UACH

Pavlo Zhyrnov

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,
1.dRGG

Mgr. Daniil Zinoviev

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
1.dAOX

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent
+421 2 9014 2103

Mgr. Gabriel Zorkócy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL/x

Mgr. Ingrid Zriniová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_CBV

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.
odborný asistent
+421 2 9014 2104

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent
+421 2 9014 9704

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9181
First page Previous page ... 105 106 [107] 108 Next page Last page