Na našich chodbách pribudli nové nádoby na separovanie drobného elektro-odpadu.

Počas leta 2019 pribudli na chodbách PriF UK nové červené nádoby na separovanie, kam môžu zamestnanci a študenti umiestňovať nepotrebný drobný elektro-odpad. Tento elektro-odpad bude pravidelne odvážaný na recykláciu. Nové nádoby/koše nájdete v pavilóne B1 podlažie 0 pri prezentačnom centre AMOS, a v tom istom pavilóne pri vstupe do pavilónu G podlažie -1. Na tomto mieste je tiež zriadený nový „separačný bod“ s nádobami, ktoré kapacitne umožňujú umiestnenie väčšieho množstva odpadu. Na nádoby sa v súčasnosti v spolupráci s OLO pripravujú relevantné popisy a základné informácie ako správne separovať.

Pavilón B1 podlažie -1, nový separačný bod pri vstupe do pavilónu G.
Pavilón B1 podlažie 0, separačný bod pri prezentačnom centre AMOS.