2016/07/01 Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XX

Kedy: 1. júl 2016 Kde: PriF UK miestnosť CH1-2


01. 07. 2016 09.00 hod.
Od: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Chemická sekcia

organizuje odborný seminár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XX

Termín konania: 1. júl 2016

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2

Program [.pdf]

Prihláška [.doc]

Prihlášky zašlite do 24. júna 2016 na adresu:

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.,
Chemický ústav,
PriFUK, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava

alebo elektronicky na adresu
stankovh@fns.uniba.sk