2016/06/07 KOLOKVIUM Z JADROVEJ CHÉMIE A RÁDIOEKOLÓGIE 2016

Kedy: v utorok 7.6.2016, 10:30 hod., Kde: v miestnosti CPS+ (B1-322) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.


07. 06. 2016 10.30 hod.
Od: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Kolokvium otvorí MUDr. Pavol Povinec, PhD.

PET Centrum BIONT, a.s.

s prednáškou *The  Use of Positron Emission Tomography in Nuclear Medicine*.

Odborným garantom je prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

Program [.pdf]

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
researcher
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic Chemistry
Mlynska dolina CH2-224
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
tel: +421 2 602 96 351
cell: +421 917 351 798
mail:galambos@fns.uniba.sk 
web:www.fns.uniba.sk/kag