2016/04/20 Deň Zeme - Starostlivoť o náš spoločný život

Kedy: 20. apríla 2016 o 9.45 hod. na pôde fakulty RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI na Kapitulskej ulici číslo 26 v Bratislave


20. 04. 2016 09.45 hod.
Od: RNDr. Eva Viglašová

Pozvánka na diskusiu: STAROSTLIVOSŤ O NÁŠ SPOLOČNÝ ŽIVOT

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK
pri príležitosti Dňa Zeme pozývajú na odbornú diskusiu na tému Starostlivosť o náš spoločný domov.

Podujatie sa uskutoční v stredu 20. apríla 2016  o 9.45 hod. na pôde fakulty   RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI na Kapitulskej ulici číslo 26 v Bratislave.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Medzi prezentujúcimi sú aj zástupcovia z našej fakulty.

Všetci ste srdečné vítaní aj so svojimi študentami.

Bližšie info o programe  

http://frcth.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/rkcmbf-uk/article/starostlivost-onas-spolocny-domov/


RNDr. Eva Viglašová
viglasovanic.fns.uniba.sk

Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic chemistry
Mlynská Dolina CH2-224
842 15 Bratislava
Slovak Republic
WEB: www.fns.uniba.sk