2016/04/01 Odborný seminár katedry mikrobiológie a virológie

Kedy: 1.4.2016 o 13.10 hod. Miestnosť: B1-305, "Využitie dospelých kmeňových buniek v regeneračnej medicíne a na liečbu nádorov"


01. 04. 2016 13.10 hod.
Od: doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Kedy: 1.4.2016 o 13.10 hod.

Miestnosť: B1-305

Téma seminára

"Využitie dospelých kmeňových buniek v regeneračnej medicíne a na liečbu nádorov"

Prednáša

doc. RNDr. Čestmír Altaner, DrSc.

Ústav Experimentálnej onkológie a Onkologický ústav Sv. Alžbety

Kontakt

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

kabatnic.fns.uniba.sk

Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK