2016/02/16 Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 16.02.2016 o 10:00 hodine Kde: v posluchárni CH1-1


*************************
 Pozvánka  [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu  Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 16.02. 2016 o 10:00 hodine v CH1-1

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Diskusia k situácii v školstve v súvislosti so vznikom Iniciatívy vysokých škôl

4. Záver

Zápisnice

2016-02-11_zapisnicaPAS.rtf

2016-02-16 Uznesenie AS PriF UK na mimoriadnom zasadnutí 16.2.2016.pdf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************