2015/11/13 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 13.11.2015 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 11. 2015 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2016/2017
5. Prerokovanie metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK
6. Vytvorenie nového pracovného miesta – administratívny pracovník (referent), tajomník RVŠ
7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
8. Vyhlásenie výsledkov riadnych volieb do AS UK, do ŠČ AS PriF UK, voľba zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK
9. Rôzne

Zápisnice

2015-11-13-zapisnica.rtf

2015-11-11_zapisnicaPAS.rtf

2015-11-11_zapisnica_Rozpoctova_Komisia.rtf

2015-11-11_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-11-11_zapisnica_Pedagogicka_Komisia s prilohou.pdf

Prílohy

AS_RVŠ.rtf  Vytvorenie nového pracovného miesta na dekanáte PRIF UK (tajomík Rady vysokých škôl)

Školne poplatky.rtf  Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej časti AS PriF UK.rtf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************