2015/09/16 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 16.09.2015 o 14:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


16. 09. 2015 14.00 hod.
Od: doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 16.09.2015 o 14:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2016/2017
5. Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
6. Schválenie dodatku k Organizačnému poriadku Prírodovedeckej fakulty.
7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
8. Schválenie volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK
9. Rôzne

Zápisnice

2015-09-16-zapisnica.rtf - zo zasadnutia AS PriF UK

2015-09-14_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf 

2015-09-14_zapisnicaPAS.rtf

Prílohy

Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia
na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2016/2017 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Stipendijny_poriadok PriFUK_2015.pdf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************