2015/05/22 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 22.05.2015 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3


22. 05. 2015 09.00 hod.

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie

Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,

ktoré sa uskutoční

dňa 22.05.2015 o 900 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom: 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2015
  5. Schválenie návrhu na zmenu počtu pracovníkov dekanátu, finančného oddelenia, referátu pokladne.
  6. Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014
  7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
  8. Rôzne

Prílohy

Pozvánka [.rtf]

2014_vyrocna_sprava_SCAS.rtf

Navrh_do_AS.rtf

Rozpocet_na_rok_2015_AS.xls

rozpocet_VVS_2015_Prif_AS.xls

Zápisnice

2015-05-22-zapisnica.rtf

2015-05-21_zapisnicaPAS.rtf

2015-05-21_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2015-05-18_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************