Prezident SR udelil štátne vyznamenanie prof. Ladislavovi Kováčovi z PriF UK

Dňa 9. januára 2017 sa v Rytierskej sieni Bratislavského hradu uskutočnilo slávnostné udeľovanie štátnych vyznamenaní. Za prítomnosti troch najvyšších ústavných činiteľov si ocenenie prevzalo 20 osobností. Nechýba medzi nimi ani emeritný profesor Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ladislav Kováč, ktorý si z rúk prezidenta SR Andreja Kisku prevzal Pribinov kríž II. triedy - za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania.


V zozname ocenených sú napr. historik Ivan Kamenec (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy), ktorý je i externým pedagógom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK; Juraj Hromkovič (Pribinov kríž I. triedy) - informatik a vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobil aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK; Ilona Németh (Pribinov kríž II. triedy) - predstaviteľka súčasného slovenského výtvarného umenia; právnik a sudca Jaroslav Krajčo (Pribinov kríž I. triedy), literárny historik Augustín Maťovčík (Pribinov kríž II. triedy), hudobník, občiansky aktivista a politik Michael Kocáb (Rad bieleho dvojkríža II. triedy), herec, režisér a pedagóg Martin Huba (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy) či herečka Zita Furková (Pribinov kríž II. triedy).

"Je mi cťou a zároveň veľkým osobným potešením v mene Slovenskej republiky oceniť 20 osobností za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu vlasť. Aj vďaka vašej neúnavnej práci, jedinečnému talentu, osobnej odvahe, výnimočnej profesionalite, ale i každodennej tvrdej práci je naše Slovensko krajšie, múdrejšie, vynaliezavejšie, spravodlivejšie a viac usmiate. Sme tu, aby sme oslávili váš život. Vaše dielo, ktorým robíte česť našej krajine tu doma, aj za hranicami," uviedol na slávnostnej ceremónii prezident SR Andrej Kiska. "Vaša práca, vaše výsledky, vaše činy sú skutočným prameňom bohatstva našej spoločnosti, výnimočným príspevkom k rozvoju našej krajiny. Ste pre nás ostatných inšpiráciou a vzorom, zdrojom radosti a poznania. A pravým dôvodom, prečo môžeme byť na Slovenskú republiku hrdí," dodal prezident.

***
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., sa narodil v roku 1932 v Závažnej Porube. Je absolventom biochémie na Karlovej univerzite v Prahe. Veľká časť jeho pracovného života je spojená s Katedrou biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako odborný asistent, docent, vedúci katedry a následne profesor. V rokoch 1989 - 1990 bol ministrom školstva, mládeže a telesnej výchovy vo vláde národného porozumenia. V rokoch 1991 - 1992 bol veľvyslancom ČSFR pri UNESCO v Paríži.


Kompletný zoznam ocenených: www.prezident.sk