Návrhy kandidátov do Akademického senátu

30.09.2015 Voľby do zamestnaneckej časti a študentskej časti PriF UK v AS UK, Voľby do študentskej časti AS PriF UK


Návrh kandidátov na zástupcov zamestnaneckej časti PriF UK v AS UK
Falťan ,  Putala , Slaninová

**********

Návrhy kandidátov na zástupcov študentskej časti PriF UK v AS UK 
Karlík ,  Viglašová

**********

Návrhy kandidátov na zástupcov študentskej časti  AS PriF UK
BilohuščinLukáčMartikánováPeňaškaPrzybylaTrembáč ,  Vašková

***********

30. 9. 2015 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Voľby do Akademického senátu UK

Voľby študentskej časti AS PriF UK

Doplňujúce voľby na 1 uvoľnené miesto v študentskej časti Akademického senátu PriF UK